Select Page

Sindicatul Liber al USV Iași

Sindicatul Liber al USV Iași Diverse informaţii şi documente importante  Informare cu privire la alegerile din 06.07.2020 la nivelul Comitetului Sindical Liber al USV Iaşi  Contract colectiv de muncă la nivelul Universităţii de Ştiinţele Vieţii "Ion Ionescu de la...

Reviste științifice

Reviste științifice i Journal of Applied Life Sciences and EnvironmentJournal published quarterly by the “Ion Ionescu de la Brad” Iasi University of Life Sciences Journal of Applied Life Sciences and Environment (ALSE) is a peer-reviewed, open access journal dedicated...

Documente

Documente Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Universităţii de Ştiinţele Vieţii “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi  H.G. nr. 540 din 13 mai 2021, publicată în Monitorul Oficial nr. 509 din 17 mai 2021 Înlocuieşte denumirea de...

Evaluare ARACIS

Evaluare ARACIS 2021 Raport de autoevaluare – DPPD Program de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică Raport de autoevaluare + Anexe Raport de autoevaluare a programului de studiu de licenţă – învăţământ de...

Evaluare EUA

Evaluare EUA Evaluare internaţională prin Programul de Evaluare Instituţională al European University Association Programul de Evaluare Instituţională (Institutional Evaluation Programme – IEP) este un serviciu independent oferit comunităţii academice...

Legislație

Legislație  Metodologia de evaluare externă, standardele de referinţă şi lista indicatorilor de performanţă a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior Ghidul activitatilor de evaluare a calitatii programelor de studii universitare si a...