Select Page

Studii universitare de licență

Studii universitare de licență Admitere studii licențăAdmiterea în învăţământul superior agronomic se organizează de Universitate pe baza criteriilor generale stabilite de Ministerul Educaţiei şi a regulamentului propriu. Studiile din învăţământul universitar...

Sindicatul Liber al USV Iași

Sindicatul Liber al USV Iași Diverse informaţii şi documente importante  Informare cu privire la alegerile din 06.07.2020 la nivelul Comitetului Sindical Liber al USV Iaşi  Contract colectiv de muncă la nivelul Universităţii de Ştiinţele Vieţii "Ion Ionescu de la...

Evenimente

Evenimente Evenimente 2021 Nr. Organizator Dată Loc de desfăşurare Denumire manifestare Site Persoană de contact 1. Facultatea de Agricultură& Dicor Land 14 ianuarie Facultatea de Agricultură (online) Webinar: Criza de sănătate şi tipologii comportamentale în...

Reviste științifice

Reviste științifice i Journal of Applied Life Sciences and EnvironmentJournal published quarterly by the “Ion Ionescu de la Brad” Iasi University of Life Sciences Journal of Applied Life Sciences and Environment (ALSE) is a peer-reviewed, open access journal dedicated...

Documente

Documente Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Universităţii de Ştiinţele Vieţii “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi  H.G. nr. 540 din 13 mai 2021, publicată în Monitorul Oficial nr. 509 din 17 mai 2021 Înlocuieşte denumirea de...