Select Page

Universitate

În anul 2021, în conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 540 din 13 mai 2021, publicată în Monitorul Oficial nr. 509 din 17.05.2021, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi a devenit Universitatea de Ştiinţele Vieţii “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi.

Academic

Admiterea în învăţământul superior agronomic se organizează de Universitate pe baza criteriilor generale stabilite de Ministerul Educaţiei şi a regulamentului propriu. Studiile din învăţământul universitar agronomic se încheie cu examen de licenţă, absolvenţii dobândind titlul de “inginer” în specializarea urmată, respectiv “licenţiat” în medicină veterinară sau biologie.

Studenți

Tot ce trebuie să știi pentru a fi un student informat: structura anului universitar, orare, sistemul de credite transferabile, facilități, burse, societăți studențești, harta campusului, îndrumar de carieră.

Cercetare

Activitatea și infrastructura de cercetare, proiecte de cercetare finalizate sau în derulare și rezultatele cercetării la Universitatea de Științele Vieții “Ion Ionescu de la Brad”.   

Universitatea de Ştiinţele Vieţii “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi este o instituţie specializată în învăţământul superior agronomic şi medical veterinar, cu anvergură la nivel naţional şi european, având ca misiune fundamentală formarea de ingineri specializaţi în agronomie, inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală, ingineria produselor alimentare, horticultură, biotehnologii agricole, ingineria mediului, zootehnie, de licenţiaţi în biologie şi de doctori medici veterinari.

Oferta academică se defineşte prin facultăţi acreditate, domenii de studiu cu impact profesional atât în România, cât şi în străinătate, calitate în educaţie, performanţă în cercetarea ştiinţifică, mobilităţi europene, cariere de succes, facilităţi şi condiţii de studiu ultramoderne.

Facultatea de Agricultură

Specializări: Agricultură, Montanologie, Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru agricultură şi industria alimentară, Ingineria şi managementul afacerilor agricole, Tehnologia prelucrării produselor agricole, Protecţia consumatorului şi a mediului, Biologie, Managementul şi conservarea solurilor, Producerea de samânţă şi material de plantat, Tehnologii de agricultură ecologică, Tehnologii agricole moderne, Analiză şi diagnoză în agricultură, Administrarea afacerilor agricole, Managementul dezvoltării rurale, Management în alimentaţie publică şi agroturism, Management şi audit în agricultură, Expertiză pe filiera produselor alimentare, Siguranţa alimentară şi protecţia consumatorului, Sisteme avansate de procesare şi controlul calităţii produselor agroalimentare, Evaluarea şi conservarea biodiversităţii

Facultatea de Horticultură

Specializări: Horticultură, Peisagistică, Ingineria mediului, Biotehnologii agricole, Amenajări peisagistice urbane şi teritoriale, Horticultură ecologică, Producerea seminţelor şi materialului săditor horticol, Protecţia plantelor, Tehnologia şi controlul calităţii băuturilor

Facultatea de Ingineria Resurselor Animale şi Alimentare

Specializări: Zootehnie, Piscicultură şi acvacultură, Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism, Controlul şi expertiza produselor alimentare, Nutriţia şi alimentaţia animalelor, Reproducţie şi ameliorare genetică, Managementul calităţii şi siguranţei alimentelor, Managementul producţiilor animale, Managementul exploataţiilor în acvacultură, Alimentaţia animalelor, Tehnologia exploatării bovinelor şi cabalinelor, Tehnologia exploatării suinelor, Tehnică piscicolă, Genetică, Tehnologia exploatării păsărilor şi animalelor de blană, Tehnologia exploatării ovinelor şi caprinelor, Tehnologia produselor animaliere

Facultatea de Medicină Veterinară

Specializare:

Medicina veterinară,
Medicină veterinară (limba engleză)

USV Iaşi este membră:

EUA

European University Association

EAEVE

The European Association of Establishments for Veterinary Education

AUF

Agence Universitaire de la Francophonie

IAESTE

Membru fondator al IAESTE România (The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience)

ICA

Association for European Life Science Universities

RIFEFF

Réseau International Francophone des Etablissements de Formation de Formateurs

CASEE

The ICA Regional Network for Central and South Eastern Europe

Noutățile USV Iași

Tur universitar

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi anunţă deschiderea permanentă a porţilor pentru elevii interesaţi de oferta educaţională propusă de acestă instituţie. Cu alte cuvinte, pentru a nu limita accesul tinerilor în Universitate doar cu ocazia unui singur eveniment gen “Zilele Porţilor Deschise”, USAMV propune celor interesaţi un “tur universitar“, la cerere

Noutăți, Universitate
Dec 14, 2021

Programul EURO 200

Programul EURO pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziţionării de calculatoare se derulează şi în anul 2020.
Configuraţia minimă recomandată a calculatoarelor pentru achiziţionarea cărora se acordă ajutor financiar, conform Legii nr. 269/2004, cu modificările şi completările ulterioare, este următoarea:

Noutăți, Studenti
Dec 9, 2021

Burse în străinătate

Ministerul Educaţiei şi Cercetării, prin Agenţia de Credite şi Burse de Studii, anunţă lansarea concursurilor naţionale pentru acordarea burselor de studii sau cercetare în străinătate, oferite de alte state în baza documentelor de colaborare bilaterală sau în mod unilateral, pentru anul universitar 2020/2021.

Noutăți, Studenti
Dec 9, 2021

Studii universitare de doctorat

Studiile universitare de doctorat constituie cel de-al treilea ciclu al studiilor universitare, din cadrul celor trei cicluri de organizare a învăţământului superior, în acord cu Procesul Bologna (1999). La nivelul acestora, învăţarea – ca formă de acumulare de cunoştinţe, competenţe şi abilitate, se realizează prin cercetare ştiinţifică.

Academic, Noutăți
Dec 1, 2021

Studii universitare de master

Studiile de masterat au o durată de patru semestre, integrează mai multe domenii de specializare şi urmăresc aprofundarea sau extinderea competenţelor în aceste domenii. Masteratul se încheie cu o disertaţie în baza căreia, după promovare, absolvenţii primesc “diploma de master”.

Academic, Noutăți
Dec 1, 2021

Studii universitare de licență

Admiterea în învăţământul superior agronomic se organizează de Universitate pe baza criteriilor generale stabilite de Ministerul Educaţiei şi a regulamentului propriu. Studiile din învăţământul universitar agronomic se încheie cu examen de licenţă, absolvenţii dobândind titlul de “inginer” în specializarea urmată, respectiv “licenţiat” în medicină veterinară sau biologie.

Academic, Noutăți
Nov 30, 2021